page contents http://www.heemkringsintgillis.be/ 2016-02-01 monthly 0.5 Heemkring Marcel Bovyn, Sint Gillis bij Dendermonde, informatie
Heemkring SintGillis  wapen St.Gillis bij Dendermonde      
Lid worden
 

De ledenbijdrage 2017 blijft behouden op slechts 10 Euro.


Bij overschrijving op rekening nr. (IBAN) BE02 0688 9325 4940
(BIC) GKCCBEBB
t.a.v. Heemkring Marcel Bovyn, Korte Dijkstraat 71, 9200 Dendermonde

Voor 25 Euro, of meer wordt u Steunend Lid.

Voor 125 Euro, of meer, wordt u vermeld als sponsor.

U kan een gratis proefnummer aanvragen,dat wordt u per kerende post bezorgd, ofwel thuisgebracht.

Word je lid gedurende het jaar, ook alle in dat jaar reeds uitgegeven boekjes worden u bezorgd!

Publicaties
De leden en bevriende verenigingen ontvangen drie boekjes per jaar.
Het Romeins cijfer verwijst naar de jaargang, het nummer uiteraard naar het boekje zelf.
In de regel verschijnt het boekje in maart, juni en december.
De magazines zijn na te bestellen.

De publicaties chronologisch:

OT. [2011] Het gaat om uw straat, twaalf straten in Gillis (JV) - 1914: een bedelbrief(?) aan het schepencollege van Gent (DV) - Tweelingenonderzoek Sint-Gillis 1796 en 1920: deel 1 (DV) - U vraagt, wij antwoorden (Hemelstraat, Perrebroeckhof) (DV) – Boekbespreking: Stultjens, Chronologisch Repertorium Sint-Gillis 1796-1914 (DV) – Giften - Mededelingen.

I 2. Een renner van bij ons: Roger Boon (JVL) - Tweelingenonderzoek Sint-Gillis (1796—1920) deel 2 (DV) - Café De Reisduif (DV) - Kaatsen op het kerkplein (LMa) - Fort II in de Winnigstraat (PDL) - De Bevrijding (DV) - Er is er eentje jarig (DV) - Het oud klooster (DV). I T. Tussen Dendermonde en Lebbeke, waar de kerk in ’t midden staat, de Sint-Gillislaan, F. Van Schoorstraat en de Heirbaan (DV).

I 3. De IJzerenweg (DV) – Een nieuw kerkorgel (DV) – Brief aan de Sint-Gillisse bevolking (DV) – ’t Peirt van den Halt 80 jaar! (DV) - Tweelingenonderzoek Sint-Gillis (1796—1920) deel 3 (DV) – Turnen op hoog niveau (DV) – Een burgerslachtoffer in 1914 (DV).

I 4. Opschudding in Sint-Gillis (JV) - Bollekenskermis (DV) - FC Moerstraat (DV) -Waar water al niet slecht/goed voor is (DV) - Tweelingenonderzoek Sint-Gillis (1796—1920) deel 4 (DV) – Een klasfoto uit 1954 (LMa) - De Familie De Backer en hun huishoudster (JV) - Hoera! een nieuwe kerk! (DV) - Een Sint-Gillissenaar: Benoit Vercammen (RP) - WBK Gouwfeest 10 mei 1964 (DV) - Voetbal Boonwijk 1954 (DV).

II 1. [2013] Sagen uit Sint-Gillis (JV) - Verbroederen en veroveren, een voetbalploeg tijdens WO II (DV) - Een steen wordt gemetseld: verbouwing van het gemeentehuis in 1969 (DV) - Tweelingenonderzoek Sint-Gillis (1796—1920) deel 5 (DV) - Het slachthuis (AJ, DV) - De technische ploeg (AJ, DV) - Kerktorenbezoek (DV) - Amor omnia vincit, het verhaal van J.F. Duerinck (KB) - En de boer, hij ploegde voort met Adelaïde Duerinck (KB).

II 2. Sint-Gillisse woorden en uitdrukkingen (DV) - Over de bossen van Sint-Gillis en de Torrestraat 1 (JVH) - Kerktorenbezoek – een verslag (AG, DV) - Sagen uit Sint-Gillis 2 (JV) - Verzenderkensdag, een aprilvis (DV) - Jan/Pol en Hermine, reuzen uit de Boonwijk (DV) - Het einde van een slachthuis (AD) - Vijftig jaar terug: einde van het sluitingsuur (DV) - Kaatsen in onze streek: een lang verwacht boek (DV) -Fakkeloverhandiging (RG, LMa, DV) - Een diamanten bruiloft in 1948 F. Van den Berghe X M. De Borger (AJ).

II T. Terug naar school (DV).

II 3. In memoriam John Verleyen (DV) - Woordje van de voorzitter (DA) - Echtelijk drama in de Boonwijk (JV) - Burgemeesters van Sint-Gillis (DV) - Onze jongens als kanonnenvlees voor Napoleon (DV) - Sagen uit Sint-Gillis 3 (JVL) - Onze tentoonstelling was een succes! (DV) - Sint-Gillis in 1956 (DV) -De herbergen van Sint-Gillis (JVH) - De familie Van Assche (DV) - Daar bij die molen (DV).

III 1. [2014] Het paard als teken van rijkdom (DV) - Sint-Gillis en de Boerenkrijg (DV) - De drie forten (AJ) - Voor de kiezers in 1926 (DV) - De jeugdjaren van Wies Moens (DV) - Markante figuren: dokter A. Duerinck (RP) - De familie Van Assche in Sint-Gillis, een genealogie (DV) - Boekbespreking: Paul Putteman, Bange septemberdagen (DV).

III 2. In memoriam Clementine Staelens (AG) - In memoriam Emiel Pieters (LMa) -Frietkoten (AJ, DV) -Wie het schoentje past, schoenenzaak Moernaut (DV) - De jeugdjaren van Wies Moens (DV) - Een Belgisch soldaat anno 1914 (DV) - Mogen we al eens zwanzen (RV) - Duiding gevraagd (DV) - Ziet ze rijden… (RV) - Een familie Durinck (DV) - Onze tentoonstelling: een kleine gemeente in de Groote Oorlog (DV) - D’Heireboun, een woordverklaring (DV) - Uit een oorlogsdagboek van Frans De Koninck (DV).

III T. Een kleine gemeente in de Groote Oorlog (DV, HVO, PDL).

III 3. Waar de lavendel bloeide, dagboek van Georges De Pauw op de vlucht in 1940 (GDP) – Op de vlucht in mei 1940 (MB) – 1964, een jaaroverzicht (DV) – Geen dwaalspoor onder de viaduct (DV) – Een trieteritoe (MJ) – ’t Peirt van den Halt 80 jaar (DV) – Wies Moens, biografie van een veelzijdig Vlaming (LO) – Vuurkruiser Franciscus De Bock (RV).

IV 1. [2015] Voornaamgeving in Sint-Gillis in de nieuwe tijd(DV) - 10 mei 1940 (DV) - Enkele bijkomende gedachten: Anatole De witte, de lustige Zwanzers (AJ) - Markante figuren: Dr. Frans Van Caeter (RP) - Het begin van een kerk (DV) – Zedenverwildering? Een ultramontaans bidprentje (DV) - Naar een beter leven: een voorbeeld van emigratie uit Sint-Gillis (DV) -Bezoek aan het Rozebroekfort (DV) - Tentoonstelling 2015 (DV).

IV 2. Oorlogswezen 1914-1918 (DV) – De ene medaille is de andere niet (DV) – De sigaar, sigarenbandjes over Sint-Gillis (DV) – Fort Rozebroek (DV, LM) – Inkwartieringen in 1815 in Sint-Gillis (DV) – Vroeger (AJ) – Solidariteit in 1943 (DV) – Onze tentoonstelling.

IV T. Zeg het met een bloemetje. 65 jaar Bloemencorso (DV). IV 3. Een kerstverhaal (AJ) – De pers over Sint-Gillis in de Eerste Wereldoorlog (DV) – 1815, Kapitein Mercer’s tocht van Oostende naar Waterloo met rustplaats in Sint-Gillis (LMi) – Van Oostende naar Waterloo door Captain Mercer (vert. MC)

Verklaring afkortingen:
Een themanummer (T) elk jaar is gewijd aan de tentoonstelling die in september plaats vindt.
Onze auteurs: Alex Janssens (AJ), André Delcart (AD), Armand Goossens (AG), Dirk Verheyden (DV), Gilbert De Pauw (GDP), Hans Van Onsem (HVO), John Verleyen (JVL), Jozef Verheyden (JVH), Karine Bosteels (KB), Luc Mannaert (LMa), Luc Michiels (LMi), Ludwien Ockeley (LO), Marcel Bovyn (MB), Marcel Cordemans (MC), Patrick De Landtsheer (PDL), Raymond Vera (RV), Roland Pieters (RP).


Wie, Wat & Waar