page contents http://www.heemkringsintgillis.be/ 2016-02-01 monthly 0.5 Heemkring Marcel Bovyn, Sint Gillis bij Dendermonde, informatie
Heemkring SintGillis  wapen St.Gillis bij Dendermonde      
Lid worden
 

De ledenbijdrage 2020 blijft behouden op slechts 15 Euro.


Bij overschrijving op rekening nr. (IBAN) BE02 0688 9325 4940
(BIC) GKCCBEBB
t.a.v. Heemkring Marcel Bovyn, Korte Dijkstraat 71, 9200 Dendermonde

Voor 30 Euro, of meer wordt u Steunend Lid.

Voor 150 Euro, of meer, wordt u vermeld als sponsor.

Graag uw adres vermelden bij de overschrijving!

U kan een gratis proefnummer aanvragen,dat wordt u per kerende post bezorgd, ofwel thuisgebracht.

Word je lid gedurende het jaar, ook alle in dat jaar reeds uitgegeven boekjes worden u bezorgd!

 


Bezoek ons archief
 

Locatie, Oude gemeentehuis Sint Gillis


Maak een afspraak met één van onze bestuursleden of kom eens kijken

We verzamelen alle documenten zoals oude weekbladen, knipsels, prentkaarten, foto's, kaarten en plans, doodsprentjes, akten en publicaties over Sint-Gillis en zijn inwoners. Documenten en foto’s komen we ter plaatse inscannen Ook voorwerpen in verband met oude ambachten en beroepen, werktuigen, volksdevotie, huisraad, enz. worden gearchiveerd.

De heemkring bewaart het voor u!

Publicaties
De leden en bevriende verenigingen ontvangen vier magazines per jaar.
Het Romeins cijfer verwijst naar de jaargang, het nummer uiteraard naar het boekje zelf.
In de regel verschijnt het boekje in maart, juni en december en bij de jaarlijkse tentoonstelling.

De magazines zijn na te bestellen of in te zien bij ons archief in het oude gemeente huis.

Een greep uit de publicaties:


I 4. Opschudding in Sint-Gillis (JV) - Bollekenskermis (DV) - FC Moerstraat (DV) -Waar water al niet slecht/goed voor is (DV) - Tweelingenonderzoek Sint-Gillis (1796—1920) deel 4 (DV) – Een klasfoto uit 1954 (LMa) - De Familie De Backer en hun huishoudster (JV) - Hoera! een nieuwe kerk! (DV) - Een Sint-Gillissenaar: Benoit Vercammen (RP) - WBK Gouwfeest 10 mei 1964 (DV) - Voetbal Boonwijk 1954 (DV).

II 2. Sint-Gillisse woorden en uitdrukkingen (DV) - Over de bossen van Sint-Gillis en de Torrestraat 1 (JVH) - Kerktorenbezoek – een verslag (AG, DV) - Sagen uit Sint-Gillis 2 (JV) - Verzenderkensdag, een aprilvis (DV) - Jan/Pol en Hermine, reuzen uit de Boonwijk (DV) - Het einde van een slachthuis (AD) - Vijftig jaar terug: einde van het sluitingsuur (DV) - Kaatsen in onze streek: een lang verwacht boek (DV) -Fakkeloverhandiging (RG, LMa, DV) - Een diamanten bruiloft in 1948 F. Van den Berghe X M. De Borger (AJ).

II T. Terug naar school (DV).

II 3. In memoriam John Verleyen (DV) - Woordje van de voorzitter (DA) - Echtelijk drama in de Boonwijk (JV) - Burgemeesters van Sint-Gillis (DV) - Onze jongens als kanonnenvlees voor Napoleon (DV) - Sagen uit Sint-Gillis 3 (JVL) - Onze tentoonstelling was een succes! (DV) - Sint-Gillis in 1956 (DV) -De herbergen van Sint-Gillis (JVH) - De familie Van Assche (DV) - Daar bij die molen (DV).

IV 1. [2015] Voornaamgeving in Sint-Gillis in de nieuwe tijd(DV) - 10 mei 1940 (DV) - Enkele bijkomende gedachten: Anatole De witte, de lustige Zwanzers (AJ) - Markante figuren: Dr. Frans Van Caeter (RP) - Het begin van een kerk (DV) – Zedenverwildering? Een ultramontaans bidprentje (DV) - Naar een beter leven: een voorbeeld van emigratie uit Sint-Gillis (DV) -Bezoek aan het Rozebroekfort (DV) - Tentoonstelling 2015 (DV).

IV 2. Oorlogswezen 1914-1918 (DV) – De ene medaille is de andere niet (DV) – De sigaar, sigarenbandjes over Sint-Gillis (DV) – Fort Rozebroek (DV, LM) – Inkwartieringen in 1815 in Sint-Gillis (DV) – Vroeger (AJ) – Solidariteit in 1943 (DV) – Onze tentoonstelling.